Πρόσβαση ΑμεΑ

Στο κτίριο έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη δημιουργία της αναγκαίας αλυσίδας προσβασιμότητας από την είσοδο του κτιρίου στην αίθουσα του δικαστηρίου αλλά και στους χώρους της εισαγγελίας, που περιλαμβάνει, την ειδική ράμπα πεζοδρομίου, τον ανελκυστήρα με πλατφόρμα και το χώρο υγιεινής, για την αυτονομία και την ασφάλεια στην κίνηση των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς ασυνέχειες.

Η απρόσκοπτη διακίνηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικότητας είναι έκφραση πολιτισμού και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα..