Νομοθεσία

Απαιτείται επικαιροποίηση των νομοθετημάτων για τυχόν τροποποιήσεις.

Ποινικός Κώδικας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

Ν.976_79 - Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών με τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου

Ν.976_79 Τροποποίηση - Ν.4407_16 - Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Ν.4312_14 - Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις

ΠΔ 210_93 - Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού

ΥΑ 1141-01_04_04 - Κύρωση του Κανονισμού οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας προσωπικού ΛΣ

ΥΑ 0402014 - 20_11_14 - Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών

Στρατολογικός νόμος

Ν.5090_2024-Τροποποιήσεις ΠΚ και ΚΠΔ-ΦΕΚ Α΄30_2024

ΥΑ 624_2_576626-29_06_2022-Οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία προσωπικού ΕΔ-ΦΕΚ Β 3428_2022